en-USes-MXnb-NOpt-BRde-DEfr-FR
Sign Up   |  Logg inn

Hva er OCD Challenge?

Lytt til Liz om OCD Challenge.

Få en virtuell omvisning.

OCD Challenge er et interaktivt, nettbasert adferdsprogram designet for å hjelpe mennesker med tvangslidelser (OCD). Programmet ble utviklet av ledende psykologer innen adferdsterapi med en spesialisering innenfor OCD. OCD Challenge har tre moduler: Vurdering, bevisstgjøring og intervensjon. Brukere vil bli guidet gjennom modulene, og få opplæring i ferdigheter og strategier for å håndtere tvangsatferden sin. OCD Challenge bruker prinsippene for eksponeringsterapi med responsprevensjon (behandlingsvalget for OCD) for å hjelpe brukeren til å konfrontere og utfordre tvangslidelsene sine. OCD Challenge er ikke terapi og det finnes ingen terapeuter på den andre enden av maskinen som forteller deg hva du skal gjøre. I stedet er OCD Challenge et program som er utviklet for å kommunisere med brukeren på en måte som er interessant, nyttig og hjelper brukeren på veien til endring.

Biografier

Tvangslidende

Elizabeth McIngvale

Elizabeth McIngvale er grunnlegger av stiftelsen Peace of Mind, en ideell organisasjon som samler inn penger til behandling, forskning og opplæring i tvangslidelser. Elizabeth ble diagnostisert med tvangslidelser (OCD) i en alder av 12 år og på et tidspunkt trodde legene at McIngvales tvangslidelser var for alvorlige til å bli behandlet. Ritualene hennes inkluderte gjentagelse av simple oppgaver 42 ganger, besettelser med religiøs symbolikk, smitte, farge- og tallproblemer, samt vasking av hendene over 100 ganger om dagen. Livet hennes ble styrt av tvangslidelsene og hun var ikke lenger i stand til å fungere i sitt daglige liv. Kort tid etter å ha blitt diagnostisert ble Elizabeth lagt inn på klinikken Menninger Clinic som ligger i Topeka i Kansas under omsorg og behandling av Dr. Bjorgvinsson. Etter tre måneders behandling kunne Elizabeth dra hjem igjen til Houston i Texas. Der fortsatte hun på skolen og begynte å bli seg selv igjen. Men kampen var ikke over. Da hun var 17 fikk Elizabeth et tilbakefall og ble igjen innlagt på Menninger for videre behandling. Selv om Elizabeth har slitt enormt i livet og fortsatt kjemper daglig mot tvangslidelsene, er hun fast bestemt på å ha normalitet i livet uavhengig av hva tvangslidelsene plager henne med. Elizabeth har fullført en mastergrad i sosialarbeid fra Loyola University i Chicago og holder nå på med en doktorgrad ved Universitetet i Houston. Etter å ha vært hjelpeløs og alene i flere år, har hun innsett viktigheten av å kunne forholde seg til andre, samt behovet for leger og rådgivere som virkelig forstår pasientene sine. 18 år gammel ble Elizabeth nasjonal talsperson for Obsessive Compulsive Foundation, en amerikansk ideell organisasjon dedikert til tvangslidelser. Elizabeth påtok seg denne rollen fordi hun følte at hun kunne påvirke andre gjennom sin historie og sitt engasjement til å finne en kur for tvangslidelser. Hun har deltatt på ulike nasjonale TV-show i løpet av arbeidet som nasjonal talsperson, som bl.a. Dr. Phil Show, Good Morning America, Inside Edition, The View, The OCD Project og mange andre lokale TV- og radioprogrammer, hvor hun har spredd kunnskap om tvangslidelser og hvordan denne sykdommen har påvirket livet hennes. Elizabeth fokuserer nå på å hjelpe andre og har gjort dette til et livslangt mål, fordi hun mener hennes førstehånds erfaring vil hjelpe henne i denne oppgaven og gjøre henne en mer "imøtekommende" rådgiver ettersom hun har en bedre forståelse av hva pasientene opplever. Elizabeths stiftelse driver også ocdchallenge.com som er et selvhjelpsbasert nettsted for de som lever med tvangslidelser. Gjennom årene har Elizabeth blitt et ikon på området for tvangslidelser og psykisk helse. Både pasienter og terapeuter ser på Liz som én av dem, og som en person som endelig har stått frem og gitt psykisk helse, og spesielt tvangslidelser, et ansikt - noe som hittil ikke har skjedd ofte.

Spesialister på tvangslidelser

Martin Franklin, Ph.D

Dr. Martin Franklin er førsteamanuensis i klinisk psykologi (innen psykiatri) ved Universitetet i Pennsylvania, og direktør for gruppen for barn og unges tvangslidelser, tic-lidelser, trikotillomani og angstlidelser (COTTAGe) ved institutt for psykiatri. Dr. Franklin mottok sin Ph.D. i klinisk psykologi fra Universitetet på Rhode Island. Han har viet sin karriere til studiet av angst og kroppsfokusert repeterende atferd (som for eksempel kroniske tic-lidelser og trikotillomani, TTM) hos barn og voksne. Hans kliniske og forskningskarrierer har fokusert på disse lidelsene med særlig vekt på utvikling og spredning av effektive behandlinger. Dr. Franklin har publisert teoretiske, kliniske og empiriske avhandlinger og kapitler, samt behandlingshåndbøker.

For tiden er Dr. Franklin forsøksleder for flere multisenterstudier, finansiert av amerikanske National Institute of Mental Health, inkludert en undersøkelse rundt forsterkning av kognitiv atferdsterapi for en gruppe personer definert som partielle respondere av serotoninreopptakshemmere, samt en undersøkelse av effektiviteten av kognitiv atferdsterapi for veldig små barn med tvangslidelser. Som forsøksleder for disse multisenterstudiene er Dr. Franklin et ledende medlem av studieteamet for tvangslidelser hos barn (POTS). POTS-teamet har skapt presedens for utviklingen av nye retningslinjer for behandling av tvangslidelser hos ungdom gjennom disse betydningsfulle forskningsprosjektene.

For tiden er Dr. Franklin forsøksleder for flere multisenterstudier, finansiert av amerikanske National Institute of Mental Health, inkludert en undersøkelse rundt forsterkning av kognitiv atferdsterapi for en gruppe personer definert som partielle respondere av serotoninreopptakshemmere, samt en undersøkelse av effektiviteten av kognitiv atferdsterapi for veldig små barn med tvangslidelser. Som forsøksleder for disse multisenterstudiene er Dr. Franklin et ledende medlem av studieteamet for tvangslidelser hos barn (POTS). POTS-teamet har skapt presedens for utviklingen av nye retningslinjer for behandling av tvangslidelser hos ungdom gjennom disse betydningsfulle forskningsprosjektene.

Melinda Stanley

Melinda Stanley, Ph.D. er professor og leder av avdeling for psykologi i Menninger Department of Psychiatry and Behavioral Sciences ved Baylor medisinske universitet. Hun besitter McIngvale Family Chair innen forskning på tvangslidelser og en sekundær utnevnelse som professor ved avdeling for medisin. Dr. Stanley er en autorisert klinisk psykolog og seniorforsker innen psykiske helsetjenester ved Houston Health Services Research and Development Center of Excellence, Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical Center i Houston i Texas og er tilknyttet South Central Mental Illness Research, Education, and Clinical Center (MIRECC) som etterforsker. Dr. Stanley har publisert mange artikler knyttet til egenskapene ved og behandling av tvangslidelser og trikotillomani, samt identifisering og behandling av angst og depressive lidelser hos eldre voksne. Hun har utgitt over 150 vitenskapelige publikasjoner, inkludert tidsskriftartikler, bokkapitler og bøker.

Dr. Stanley fungerte som konsulent på dette prosjektet og bidro med sin kliniske kompetanse vedrørende behandling av tvangslidelser. Hun var instrumental i veiledningen av brukermedvirkning og programinnhold.

Webutviklingsteam

Dr. Suzanne Mouton-Odum

Dr. Suzanne Mouton-Odum er klinisk psykolog og har drevet privat praksis siden 1995. Hun spesialiserer seg på behandling av personer som lider av angstlidelser og tvangslidelser spesielt. Dr. Mouton-Odum er president i eInnerAct, Ltd., og har vært en pioner innen utviklingen av interaktive, selvhjelpsprogrammer de siste ti årene. Hun har også bidratt vesentlig i utviklingen av andre programmer, som bl.a. www.stoppulling.com, www.stoppicking.com, and www.daretoquit.com. Dr. Mouton-Odum har sittet i den vitenskapelig rådgivende komitéen til Trichotillomania Learning Center (en internasjonal ideell organisasjon som hjelper personer som lider av tvangspreget hårnapping og hudplukking) siden 2001. Dr. Mouton-Odum bidro i utviklingen av www.OCDChallenge.org ved å hjelpe med å gjøre om den kompliserte behandlingen for tvangslidelser til et selvhjelpsgrensesnitt som er enkelt å bruke med eller uten hjelp fra en terapeut.

Dr. Robin Reamer

Robin Reamer, Ph.D. er president og medgrunnlegger av PsycTech, Ltd., og visepresident og medgrunnlegger av eInnerAct, Ltd. Begge selskapene utvikler og markedsfører interaktive, internettbaserte, sosiale og atferdsmessige selvhjelpsprogrammer for barn, ungdom og voksne. Dr. Reamers innovasjon med å tilpasse forskningsbaserte intervensjoner til nettbaserte formater sørger for å bringe løsningsfokuserte og velværeorienterte programmer til folk over hele verden. Hun har bidratt i utviklingen av StopPulling.com, StopPicking.com, DareToQuit.com og OCDChallenge.com. Målet for PsycTech, Ltd. og eInnerAct, Ltd. er å fortsette å utvikle nye nettbaserte selvhjelpsprogrammer som kan nå et publikum uten tilgang til fagfolk, og bistå dem i å utvikle sunne ferdigheter som kan brukes gjennom hele livet. Dr. Reamer er en autorisert psykolog som behandler enkeltpersoner gjennom sin private praksis i Houston i Texas.

Forskerteam

Dr. Patrick S. Bordnick

Dr. Patrick S. Bordnick er professor ved Universitetet i Houston, avdeling for høyere utdanning innen sosialarbeid. Dr. Bordnick har over 17 års erfaring i klinisk forskning og laboratorieforskning på avhengighet av kokain, marihuana, alkohol, amfetamin og nikotin. Forskningsområder av interesse inkluderer kliniske legemiddelstudier, behandlingsutvikling, laboratoriestudier med mennesker, virtuell virkelighet, samt innsamling av eller teknikker for nye data. Dr. Bordnick har forskningsstipendier fra NIH for nikotinsug, alkoholsug og utvikling av virtuell behandling for alkoholavhengighet. Han er også medforsker på mange NIH-finansierte prosjekter, og har gjennomført en rekke stats- og privatfinansierte prosjekter om narkotikasug og reaktivitet. Dr. Bordnick mottok en internasjonal pris i 2004 for fremragende vitenskapelig dyktighet innen VR-forskning på narkotikamisbruk fra The Canada Chair in Cyber Psychology.

Dr. Bordnick ser for seg en verden hvor mennesker samarbeider sømløst med teknologi, for å forbedre undervisning, forskning og terapi, samt bidra i kompetansebygging. Bruk av teknologi for å løse reelle problemstillinger kjennetegner Dr. Bordnicks arbeid. Aktuelle prosjekter inkluderer: Virtuelle systemer til bruk ved vurdering av triggere og sug for narkotikabruk, programvare for virtuell behandling av nikotinavhengighet, virtuelle programmer for å studere sammenhenger for narkotikabruk, nettbaserte selvhjelpsprogrammer for tvangslidelser og programmer for å hjelpe tidligere soldater med å finne ressurser, samt testing av kliniske undervisningssystemer basert på plattformer for kunstig intelligens. Dr. Bordnick er en av de fremste ekspertene i verden på Virtual Reality Cue Reactivity (VRCR).