en-USes-MXnb-NOpt-BRde-DEfr-FR
Sign Up   |  Logg inn

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Denne policyen forklarer vår informasjonspraksis på nett for å bedre beskytte personvernet ditt. For at det skal være lett å finne denne policyen har vi gjort den tilgjengelig på alle nettstedets sider og på hvert punkt hvor vi kan be om personopplysninger.

Innsamlet informasjon

Denne policyen gjelder for all informasjon som samles eller sendes inn på nettstedet OCD Challenge.com. Hvis du tegner et abonnement som tilbys av The Peace of Mind Foundation kan du bli bedt om å oppgi informasjon for å kunne registrere en konto. Registreringsinformasjonen vi samler inn på disse sidene inkluderer:

  • Navn
  • E-post
  • Fakturaadresse
  • Telefonnummer
  • Kredittkortinformasjon

Vi verken selger, leier ut, bytter eller på annen måte formidler registreringsinformasjonen din. I likhet med andre kommersielle nettsteder, samler våre nettsider inn visse opplysninger om hvordan nettstedet brukes. Informasjon vi samler inn kan omfatte daglig antall besøkende på våre sider, antall abonnenter som daglig er logget på våre nettsteder, samt hjemlandene til nye abonnenter. Denne informasjonen innhentes samlet og knyttes ikke til deg som person.

Tapt eller stjålet informasjon

Hvis kredittkortet eller passordet ditt er stjålet, eller brukes uten din tillatelse, må du umiddelbart varsle oss. Når vi har mottatt varselet, vil vi kansellere kredittkortnummeret og/eller passordet ditt, og oppdatere registrene våre. Det kan hende du ikke får tilgang til enkelte tjenester mens vi behandler endringen av kredittkort og/eller passord.

Bruk av informasjon

Vi bruker kun informasjonen du gir om deg selv når du abonnerer på et nettbasert produkt eller foretar en bestilling til å fullføre den bestemte bestillingen. Vi deler ikke denne informasjonen med utenforstående parter med unntak av i den grad det er nødvendig for å fullføre bestillingen.

Vi bruker avsenderadresser for å svare på e-post vi mottar. Slike adresser brukes ikke til andre formål og deles ikke med utenforstående parter.

Vi bruker anonymisert og samlet informasjon til programevaluering og videreutvikling av produktet vårt. For eksempel vil forfatterne av OCDChallenge.com vite hvilket ritual som forekommer oftest i gjennomsnitt eller hvilket gjennomsnittlig resultat brukerne har på DOCS-skalaen. Derimot vil de ikke kjenne identiteten til hver av abonnentene. Det vil også være viktig for utviklerne av programmet å "få høre" alle kommentarene som abonnentene har vedrørende nytten av prosedyrene som er beskrevet. Denne informasjonen vil hjelpe utviklerne med å utvide den grunnleggende kunnskapen om disse lidelsene, optimalisere nytten av programmet og bidra i utviklingen av fremtidige behandlinger.

Datasikkerhet

For å hindre uautorisert tilgang, vedlikeholde datanøyaktighet og sikre riktig bruk av informasjon, har vi implementert nødvendige fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å ivareta og sikre informasjonen vi samler inn på nettet.

Tredjeparts handlinger

Selv om vi gjennomfører alle rimelige tiltak for å beskytte konfidensialiteten til registrerte data kan informasjonsformidling via Internett ikke sikres fullstendig. Vi fraskriver oss derfor ansvar for enhver offentliggjøring av registrerte data på grunn av feil i overføringen eller uautoriserte handlinger begått av tredjeparter.

Linked Websites

Vi står ikke ansvarlig for praksisen til nettsteder som er lenket til eller fra vårt nettsted. Vi står heller ikke ansvarlig for informasjonen eller innholdet på tredjeparts nettsider. Lenker til andre nettsteder er ofte kun oppgitt som pekere til informasjon om temaer som kan være nyttige for brukerne av vårt nettsted.

Slik kontakter du oss

Hvis du har andre spørsmål om denne personvernerklæringen, så send oss en e-post på support@ocdchallenge.com.